Slide

Huphup is een HUB

Ons project in 2020: HupHup Foodlab in Us Hof

Bregje en Michel waren al een jaar of 8 bezig met hun tuin en die moest letterlijk groeien!

Niet alleen de plantjes en de meerjarigen, maar ook het bodemleven, de wormen en de microorganismen. Maar misschien nog meer moesten zijzelf , hun leden, hun afzetmarkt en het hele ‘ecosysteem’ er omheen groeien naar wat het in 2020 was geworden.

Uiteindelijk bracht hun visie en doorzettingsvermogen een heleboel contacten en kruisverbanden, die tot in Den Haag en Amsterdam reiken.

Kees is pas sinds 2019 echt actief in Friesland, maar is al lang een ambassadeur vanuit Amsterdam, van de ‘van akker naar tafel’ filosofie. Bekend als kok in zijn eigen restaurants waar je zulke lekkere groenten eet.

Samen zijn we sterk betrokken geweest bij de oprichting van ‘De Friese Voedselbeweging’. Bregje en Michel hebben intensief contact met organisaties/platforms als ‘Circulair Friesland’, ‘Netwerk Duurzame Dorpen’, CSA Netwerk’, ROC Friese Poort en nog een tiental overleg organen om te kijken hoe we een andere, meer lokale voedselvoorziening kunnen organiseren.

Kees geeft inmiddels kookles in de tuin aan het ROC Friese Poort en is actief als bestuurslid bij ‘De Streekboer’, een cooperatieve organisatie van business to business voor gezonder en lokaler voedsel bij instellingen en restaurants. Verder sluiten de activiteiten en faciliteiten naadloos aan bij festivals als Intothegreatwideopen die hun boodschap van een gezonde, culturele, (tijdelijke), stad graag met ons willen uitdragen nu zij hun festival hebben moeten annuleren vanwege het virus.